346

  • Jakub Zakrzewski, 2017 – Rokiem Mariana Smoluchowskiego, please… (str 1)
  • Stanisław Kistryn, Uniwersytet w kleszczach kontroli   (str 2-3)
  • zaPAU: „Za komuny było lepiej” (str 4)