345

345 Piotr Biliński, Piotr Moszyński  (str 1-2) Anna Lewandowska Joachim Szulc, Akredytacja i algorytm rozdziału dotacji budżetowej w szkolnictwie wyższym a jakość kształcenia  (str 3) zaPAU: To jest Ameryka, to słynne USA… (str 4) Archiwum Nauki PAN I PAU, Nauka ponad granicami – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku (str 5)