344

344 Andrzej Szostek MIC, Łowcy grantów i etyka  (str 1-2) Jerzy Szwed, Jak zmieniać, a nie zepsuć?  (str 2-3) Andrzej Jajszczyk, Biurokracja a NCN  (str 3) Galeria PAUzy: Krzysztof Wawrzyniak  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kraków i świat w MCK   (str 5)