343

  • Renata Przybylska, Biurokracja na uczelni – punkty newralgiczne   (str 1-2)
  • Krzysztof Krużel, Krzysztof Skórczewski – Miedzioryty  (str 3)
  • zaPAU (str 4)
    • Horror w ostatnim numerze
    • Gramatyka