323

  • Andrzej Białas, Kultura naukowa  (str 1)
  • Grzegorz Węgrzyn, Jasnowidz i wskaźniki projektu naukowego  (str 2-3)
  • zaPAU: Piotr Malecki, Razem czy osobno?   (str 4)