310

310 Adam Korpak, List do Andrzeja Białasa  (str 1) Elżbieta Pyza, 140-lecie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (str 2-3) zaPAU: Biurokratyczne szuflady   (str 4) Kraków – warto wiedzieć:   (str 5) Marian Nowy, Pytania o cywilizację Marian Nowy, Neurochirurgia bez tajemnic