Miesiąc: czerwiec 2015

303

303 Krzysztof J. Kurzydłowski, Programy na rzecz szkolnictwa wyższego w perspektywie unijnej 2014–2020  (str 1-2) Michał Ostrowski, CTA – światowy sukces czy międzynarodowa porażka polskiej nauki?   (str 3-4) Jacek Wosiek, Fakty, mity i zagadki Modelu Standardowego   (str 5) Jerzy Szwed, Niewidzialna ręka interdyscyplinarności  (str 6-7) zaPAU: Maciej W. Grabski, Wślinkologia (str 8)

302

302 Zbigniew Błocki,  Ludzie zamiast budynków  (str 1-2) Marcin Kula, Z metra i na wagę (str 2-3) Galeria PAUzy: Dariusz Kaca (str 4) Wydarzenia:  Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Wspólnota umiłowania nauki, 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (str 5) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pierwsze kroki  (str 6)

301

301 Jan Woleński, Czy rzeczywiście wierzchołek góry lodowej?  (str 1-2) List Jerzego Fedorowskiego do Prezesa PAU Andrzeja Białasa (str 2) Magdalena Bajer, (nie)Rozróżnianie  (str 3) zaPAU: Lepsze polskie fiołki w polu… (str 4)

300

300 Roman Niestrój,   Kilka uwag o „dyktaturze wolnego rynku”  (str 1) Michał Starczewski, Polskie czasopisma naukowe a otwarty dostęp  (str 2-3) zaPAU: Miedzioryt Krzysztofa Skórczewskiego, Oko Wszechświata (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Był Mróz  (str 5)