302

  • Zbigniew Błocki,  Ludzie zamiast budynków  (str 1-2)
  • Marcin Kula, Z metra i na wagę (str 2-3)
  • Galeria PAUzy: Dariusz Kaca (str 4)
  • Wydarzenia:  Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Wspólnota umiłowania nauki, 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pierwsze kroki  (str 6)