300

300 Roman Niestrój,   Kilka uwag o „dyktaturze wolnego rynku”  (str 1) Michał Starczewski, Polskie czasopisma naukowe a otwarty dostęp  (str 2-3) zaPAU: Miedzioryt Krzysztofa Skórczewskiego, Oko Wszechświata (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Był Mróz  (str 5)