281

  • Andrzej Pilc, Nauka w kraju – może nie jest tak źle   (str 1)
  • Lech Trzcionkowski, Sukcesy NCN. W odpowiedzi Panu Profesorowi Jajszczykowi (str 2-3) 
  • zaPAU: Słownik komunałów   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W stronę antyku   (str 5)