Miesiąc: styczeń 2015

282

282 Andrzej Kajetan Wróblewski, Nowe prace Syzyfa   (str 1-2) Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Nauka na 100 procent (str 3)  zaPAU: Janusz Limon, Poszukiwany krakowianin z okresu międzywojennego   (str 4)

281

281 Andrzej Pilc, Nauka w kraju – może nie jest tak źle   (str 1) Lech Trzcionkowski, Sukcesy NCN. W odpowiedzi Panu Profesorowi Jajszczykowi (str 2-3)  zaPAU: Słownik komunałów   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W stronę antyku   (str 5)

280

280 Andrzej Białas, Tych pieniędzy nie wolno zmarnować!   (str 1) Magdalena Bajer, Szkoło, gdy cię wspominam…   (str 2) Łukasz Niesiołowski-Spanò, O konieczności podniesienia liczby kategorii w parametryzacji jednostek i akredytacji studiów   (str 3) Galeria PAUzy: Ryszard Otręba   (str 4)

277/278/279

277/278/279 Życzenia   (str 1) Karol Musioł, Nowe zadania uniwersytetu   (str 2-3) Lucjan Suchanek, Edukacja czy przemysł edukacyjny? Studia i studiowanie w epoce kultury masowej   (str 4-5) Jakub Zakrzewski  i  Karol Życzkowski, Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)   (str 6) Agnieszka Płonka, Gdy przymus zabija pasję   (str 7-8) Krzysztof Fiałkowski, Lem i ja (my)   (str …

277/278/279 Read More »