280

  • Andrzej Białas, Tych pieniędzy nie wolno zmarnować!   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Szkoło, gdy cię wspominam…   (str 2)
  • Łukasz Niesiołowski-Spanò, O konieczności podniesienia liczby kategorii w parametryzacji jednostek i akredytacji studiów   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Ryszard Otręba   (str 4)