267

  • Justyna Woźniakowska, Odpowiedź na artykuł prof. K. Stępnia „Nauka a biurokracja” (str 1-3)
  • Galeria PAUzy: Alina Kalczyńska   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Protonem w nowotwór   (str 5)