267

267 Justyna Woźniakowska, Odpowiedź na artykuł prof. K. Stępnia „Nauka a biurokracja” (str 1-3) Galeria PAUzy: Alina Kalczyńska   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Protonem w nowotwór   (str 5)