268

  • Piotr Sztompka, Uznanie w nauce  (str 1-2)
  • Grażyna Kowalewska, Nauka a biurokracja – list do redakcji PAUzy Akademickiej  (str 2) 
  • Magdalena Bajer, Piętro niżej  (str 3)
  • zaPAU: Mistrzowie i mecenasi  (str 4)