Miesiąc: październik 2014

269

269    Ryszard Horodecki, Elity na Horyzoncie?   (str 1-2) Czesław Jura, Wskrzeszanie wymarłych gatunków zwierząt   (str 3-4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Mit, który wzbudza emocje   (str 5) 

268

268 Piotr Sztompka, Uznanie w nauce  (str 1-2) Grażyna Kowalewska, Nauka a biurokracja – list do redakcji PAUzy Akademickiej  (str 2)  Magdalena Bajer, Piętro niżej  (str 3) zaPAU: Mistrzowie i mecenasi  (str 4)

267

267 Justyna Woźniakowska, Odpowiedź na artykuł prof. K. Stępnia „Nauka a biurokracja” (str 1-3) Galeria PAUzy: Alina Kalczyńska   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Protonem w nowotwór   (str 5)

266

266 Stanisław Deńko, Motto do projektu Cricoteki   (str 1) Natalia Zarzecka, Fragmenty przemówienia na uroczystości otwarcia Cricoteki w Krakowie 11 września 2014   (str 2) Janina Kraupe, Wrażenia z otwarcia Cricoteki   (str 3) zaPAU: Barbarzyńcy w salonie   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Grypsy z przeszłości   (str 5)

265

265 Kazimierz Stępień, Nauka a biurokracja   (str 1-2) Magdalena Bajer, Relikty? Zalążki?   (str 3) zaPAU: Waterton Lakes National Park – Rocky Mountains, Alberta, Canada (fot. Andrzej Kobos)  (str 4)