266

  • Stanisław Deńko, Motto do projektu Cricoteki   (str 1)
  • Natalia Zarzecka, Fragmenty przemówienia na uroczystości otwarcia Cricoteki w Krakowie 11 września 2014   (str 2)
  • Janina Kraupe, Wrażenia z otwarcia Cricoteki   (str 3)
  • zaPAU: Barbarzyńcy w salonie   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Grypsy z przeszłości   (str 5)