265

  • Kazimierz Stępień, Nauka a biurokracja   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Relikty? Zalążki?   (str 3)
  • zaPAU: Waterton Lakes National Park – Rocky Mountains, Alberta, Canada (fot. Andrzej Kobos)  (str 4)