264

  • Fragmenty wystąpień na uroczystości otwarcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – 19 września 2014 (str 1-2)
  • Jerzy Limon, Pochwała szaleństwa   (str 3-4) 
  • Jan Woleński, Czy rzeczywiście tak trzeba?  (str 4)
  • zaPAU: Prorok  (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Tradycje ojczyste   (str 6)