265

265 Kazimierz Stępień, Nauka a biurokracja   (str 1-2) Magdalena Bajer, Relikty? Zalążki?   (str 3) zaPAU: Waterton Lakes National Park – Rocky Mountains, Alberta, Canada (fot. Andrzej Kobos)  (str 4)