188

188 Wydanie specjalne Stulecie Adama Bielańskiego  Andrzej Białas, Stulecie Adama Bielańskiego  (str 1) Ewa Brocławik, Profesor Adam Bielański – Profesor profesorów, Mistrz i Nauczyciel  (str 2) Adam Bielański, Na pewno nie należę do pesymistów  (str 3) Z albumu Adama Bielańskiego (str 4)