187

187 Tomasz Dohnalik, Czysty „mrożek”   (str 1) Roman K. Meissner, O Profesorze Ludwiku Hirszfeldzie (3)   (str 2-3) zaPAU:  Krew, pot i łzy… (str 4)