186

186 Adam J. Zięcik, „Golono, strzyżono” – czyli zderzenie nauki z biurokracją   (str 1-2) Łukasz A. Turski, Warto być upartym   (str 2-3) zaPAU:  Stanisław Grodziski, Rozważania o rzeczach wszystkich  (2) (str 4)