161

  • Andrzej Białynicki-Birula, Lepiej lepiej, ale dlaczego mniej? – czyli o narzekaniu (str 1)
  • Adam Proń i Halina Szatyłowicz, Siedem grzechów głównych   (str 2-3)
  • zaPAU: Salon odrzuconych (str 4)