162/163  

  • Jerzy Antoni Janik 1927-2012 (str 1)
  • Jerzy A. Janik, Przestrzeń – uwagi niedostatecznie dogłębne   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Klucz do Średniowiecza   (str 3-4)
  • Czesław Jura, Co było pierwsze?   (str 5-7)
  • zaPAU  (str 8)
    • Emaus i Rękawka w Krakowie
    • Świat Andrzeja Mleczki
  • Narodowe Centrum Nauki: Malwina Jabczuga-Gębalska, Per ASPERA ad astra   (str 9-10)