160

  • Zbigniew Błocki i Karol Życzkowski, Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych przy ocenie pracy uczonych (str 1-2)
  • Krzysztof Haman, Komentarz do artykułu Jerzego Sędzimira pt. „Co jest przyczyną globalnego ocieplenia?”   (str 3)
  • Marzena Wilczyńska, Ale najważniejsze są ptaki…   (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, Doświadczeni naukowcy z grantami od NCN    (str 5)