129

129 Tadeusz Mazowiecki Członkiem Honorowym Polskiej Akademii Umiejętności (str 1) Wojciech A. Dziembowski, Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU – 2011  (str 2) Janusz Limon, Nagroda im. Tadeusza Browicza PAU – 2011  (str 3) Grzegorz Chomicki, Wyróżnienie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych – 2011  (str 4) Janusz Limon, Gdański onkolog profesor Jacek Jassem laureatem nagrody „Wybitny …

129 Read More »