118

  • Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki – szansa dla badań podstawowych (str 1)
  • Maciej Iłowiecki, Klemens Szaniawski (1925-1990)  (str 2)
  • Edward Malec, Jeszcze raz o wieloetatowości   (str 3)
  • List otwarty Dyrekcji Instytutów Historii Sztuki w Polsce  (str 4-6) 
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Miłość do przedmiotu i piękna   (str 7)