Miesiąc: kwiecień 2011

120/121

120/121 Wybrać z sensem to, co możemy zrobić w nauce – z Profesorem Andrzejem Jajszczykiem rozmawia Andrzej M. Kobos (str 1-5) Enigma Obłazowej – z Profesorem Pawłem Valde-Nowakiem rozmawia Andrzej M. Kobos (str 6-11) zaPAU: Święcone (str 12)

119

119 Andrzej Kastory, Kłamstwo katyńskie (str 1) Julian Maślanka, O rosyjskim despotyzmie zdań kilka   (str 2) Jerzy A. Janik, Ens, res, unum, aliquid, verum, bonum, …, pulchrum   (str 3) zaPAU: Dlaczego uważa się ich za nierobów (str 4) Wydarzenia: Odkrywanie Huculszczyzny  z Jerzym Kapłonem rozmawia Marian Nowy  (str 5)

118

118 Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki – szansa dla badań podstawowych (str 1) Maciej Iłowiecki, Klemens Szaniawski (1925-1990)  (str 2) Edward Malec, Jeszcze raz o wieloetatowości   (str 3) List otwarty Dyrekcji Instytutów Historii Sztuki w Polsce  (str 4-6)  Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Miłość do przedmiotu i piękna   (str 7)