117

  • Maciej Żylicz, Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu – laureatowi Nagrody Jerzmanowskich – z gratulacjami od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (str 1)
  • Zobowiązujące echo, z profesorem Maciejem W. Grabskim rozmawia Magdalena Bajer (str 2-3)
  • zaPAU: (str 4)
    • Entropia będzie rosnąć…
    • Życie według Adama Korpaka