118

118 Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki – szansa dla badań podstawowych (str 1) Maciej Iłowiecki, Klemens Szaniawski (1925-1990)  (str 2) Edward Malec, Jeszcze raz o wieloetatowości   (str 3) List otwarty Dyrekcji Instytutów Historii Sztuki w Polsce  (str 4-6)  Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Miłość do przedmiotu i piękna   (str 7)