119

  • Andrzej Kastory, Kłamstwo katyńskie (str 1)
  • Julian Maślanka, O rosyjskim despotyzmie zdań kilka   (str 2)
  • Jerzy A. Janik, Ens, res, unum, aliquid, verum, bonum, …, pulchrum   (str 3)
  • zaPAU: Dlaczego uważa się ich za nierobów (str 4)
  • Wydarzenia: Odkrywanie Huculszczyzny  z Jerzym Kapłonem rozmawia Marian Nowy  (str 5)