117

117 Maciej Żylicz, Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu – laureatowi Nagrody Jerzmanowskich – z gratulacjami od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (str 1) Zobowiązujące echo, z profesorem Maciejem W. Grabskim rozmawia Magdalena Bajer (str 2-3) zaPAU: (str 4) Entropia będzie rosnąć… Życie według Adama Korpaka