Miesiąc: marzec 2011

117

117 Maciej Żylicz, Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu – laureatowi Nagrody Jerzmanowskich – z gratulacjami od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (str 1) Zobowiązujące echo, z profesorem Maciejem W. Grabskim rozmawia Magdalena Bajer (str 2-3) zaPAU: (str 4) Entropia będzie rosnąć… Życie według Adama Korpaka

116

116 Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011 Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011 (str 1) Andrzej Szczeklik, Maciej W. Grabski laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w …

116 Read More »

115

115 Maria Łanczont i Teresa Madeyska, Lessy i paleolit Zachodniej Ukrainy – badania polsko-ukraińskie  (str 1-2) Alina Nowicka-Jeżowa, Nauka o literaturze baroku – kontynuacje, odkrycia, przełomy…   (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Sześciolatki do szkół? TAK! (str 4) Wydarzenia:   (str 5) Alicja Nagórko, Czy grozi nam zanik pojęcia sacrum? Polszczyzna na tle języka sąsiadów Ryszard …

115 Read More »

114

114 Krzysztof J. Kurzydłowski, O Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (str 1) Stanisław Przestalski, Jeszcze o projekcie Ustawy   (str 2) Janusz Sondel, O wieloetatowości polemicznie   (str 3) zaPAU: Polska w CERN-ie: 20 lat   (str 4)

113

113 Elżbieta Orman, Nadzwyczajny profesor – Henryk Wereszycki   (str 1-2) Magdalena Bajer, Loża pozytywistów   (str 3) Umarł artysta, myśliciel, mistyk   (str 4) Wydarzenia:  (str 5) Jerzy Wyrozumski, Prezes PAU prof. Andrzej Białas laureatem Nagrody Allianz 2010 prezentacja najbliższych posiedzeń w PAU:– Bogusław Gediga, Ziemie południowo-zachodniej Polski we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych …

113 Read More »