116

Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011

  • Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011 (str 1)
  • Andrzej Szczeklik, Maciej W. Grabski laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2011   (str 2)
  • Tekst przemówienia, które JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł wygłosił podczas uroczystości otwarcia Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w dniu 4 marca 2011   (str 3)
  • Maciej W. Grabski, Zamiast podsumowania   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Copernicus Center   (str 5-6)