114

  • Krzysztof J. Kurzydłowski, O Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (str 1)
  • Stanisław Przestalski, Jeszcze o projekcie Ustawy   (str 2)
  • Janusz Sondel, O wieloetatowości polemicznie   (str 3)
  • zaPAU: Polska w CERN-ie: 20 lat   (str 4)