Miesiąc: maj 2010

83

83 Stanowisko Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  (str 1), dok. (str 3) PAUeczka Akademicka:Jagoda Kumik i Marek Kaszuba, Kropla oddechu (str 2), dok. (str 3) Andrzej Kobos, Woda stuletnia  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ulica dla Rosy? (str 5)

82

82 Andrzej Białas, HOMING  (str 1) PAUeczka Akademicka:Paweł Józef Mitkowski, Sprzężenia zwrotne w systemach dynamicznych  (str 2)  Magdalena Bajer, Więcej bolońskiej tradycji   (str 3) zaPAU: Z Fossier’a (tłum. AMK) (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Wyspa od środka (str 5)

81

81 Andrzej Białas, Przemówienie przy wręczeniu Nagrody im. Jerzmanowskich 10 maja 2010  (str 1) Janina Kraupe-Świderska, Opowieść o Nowosielskim  (str 2), dok. (str 3) Stanisław Rodziński, Jerzy Nowosielski – wiara, myśl i dzieło   (str 5), dok. (str 6) Magdalena Bajer, Nowosielski w parafii  (str 7) Obrazy Jerzego Nowosielskiego(wybór reprodukcji)(str 4)  oraz  (str 7) Fotografie …

81 Read More »

80

80 Roman Pampuch, Syntetyczne materiały węglowe  (str 1) Jerzy Woźnicki, Zasada konwergencji sektorów publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym  (str 2) Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN w sprawie ogólnopolskich instytucji czuwających nad przestrzeganiem zasad etyki w nauce  (str 3) zaPAU: „Właśnieśmy jak anieli, otrzeźwieli, dojrzeli …” (str 4) Kraków – warto wiedzieć: …

80 Read More »