80

  • Roman Pampuch, Syntetyczne materiały węglowe  (str 1)
  • Jerzy Woźnicki, Zasada konwergencji sektorów publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym  (str 2)
  • Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN w sprawie ogólnopolskich instytucji czuwających nad przestrzeganiem zasad etyki w nauce  (str 3)
  • zaPAU: „Właśnieśmy jak anieli, otrzeźwieli, dojrzeli …” (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Matematyka, sport i piękno. Prof. Andrzej Pelczar profesorem honorowym UJ (str 5)