82

  • Andrzej Białas, HOMING  (str 1)
  • PAUeczka Akademicka:Paweł Józef Mitkowski, Sprzężenia zwrotne w systemach dynamicznych  (str 2) 
  • Magdalena Bajer, Więcej bolońskiej tradycji   (str 3)
  • zaPAU: Z Fossier’a (tłum. AMK) (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Wyspa od środka (str 5)