83

  • Stanowisko Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  (str 1), dok. (str 3)
  • PAUeczka Akademicka:Jagoda Kumik i Marek Kaszuba, Kropla oddechu (str 2), dok. (str 3)
  • Andrzej Kobos, Woda stuletnia  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ulica dla Rosy? (str 5)