81

  • Andrzej Białas, Przemówienie przy wręczeniu Nagrody im. Jerzmanowskich 10 maja 2010  (str 1)
  • Janina Kraupe-Świderska, Opowieść o Nowosielskim  (str 2), dok. (str 3)
  • Stanisław Rodziński, Jerzy Nowosielski – wiara, myśl i dzieło   (str 5), dok. (str 6)
  • Magdalena Bajer, Nowosielski w parafii  (str 7)
  • Obrazy Jerzego Nowosielskiego(wybór reprodukcji)(str 4)  oraz  (str 7)
  • Fotografie z uroczystości wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich  (str 8)