Miesiąc: marzec 2010

74

74 Jan Woleński, Czy w filozofii są rewolucje?  (str 1), dok. (str 2) Uchwała Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 20 marca 2010 (str 2) Adam Koseski, Przyszłość uczelni niepaństwowych trudno przewidzieć  (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Trzeba generałów … (str 4) wydarzenia: Marian Nowy: Ostatnia dekada  oraz Portrety pisane ekslibrisami (str 5)

73

73 Aleksander Koj, Uniwersytety Trzeciego Wieku – idea i rzeczywistość  (str 1) Mariusz Z. Ratajczak, Komórki macierzyste – przyszłość medycyny regeneracyjnej  (str 2), dok. (str 3) Michał Głowiński, Odpoczciwić literaturę polską!  (str 3) zaPAU: Oflagować! – Nieustraszeni (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kardiologia przykładem (str 5)

72

72 WYDANIE SPECJALNE80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego Andrzej Białas, 80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego  (str 1) Henryk Samsonowicz, Jerzy Wyrozumski  (str 2) Jerzy Wyrozumski, Góry u Jana Długosza  (str 3) Jerzy Wyrozumski  i Andrzej Kobos, Wytyczanie drogi  (str 4)

71

71 Wojciech Dziembowski, Przełomowe odkrycie w badaniach Wszechświata  (str 1) Jerzy Malec, Co dalej z wyższym szkolnictwem niepublicznym w Polsce?  (str 2) Magdalena Bajer, Laury uczniom – wdzięczność mistrzom  (str 3) zaPAU: Flagi na maszt! (str 4)