71

  • Wojciech Dziembowski, Przełomowe odkrycie w badaniach Wszechświata  (str 1)
  • Jerzy Malec, Co dalej z wyższym szkolnictwem niepublicznym w Polsce?  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Laury uczniom – wdzięczność mistrzom  (str 3)
  • zaPAU: Flagi na maszt! (str 4)