73

  • Aleksander Koj, Uniwersytety Trzeciego Wieku – idea i rzeczywistość  (str 1)
  • Mariusz Z. Ratajczak, Komórki macierzyste – przyszłość medycyny regeneracyjnej  (str 2), dok. (str 3)
  • Michał Głowiński, Odpoczciwić literaturę polską!  (str 3)
  • zaPAU: Oflagować! – Nieustraszeni (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kardiologia przykładem (str 5)