72

WYDANIE SPECJALNE
80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego

  • Andrzej Białas, 80-lecie urodzin Jerzego Wyrozumskiego  (str 1)
  • Henryk Samsonowicz, Jerzy Wyrozumski  (str 2)
  • Jerzy Wyrozumski, Góry u Jana Długosza  (str 3)
  • Jerzy Wyrozumski  i Andrzej Kobos, Wytyczanie drogi  (str 4)