74

  • Jan Woleński, Czy w filozofii są rewolucje?  (str 1), dok. (str 2)
  • Uchwała Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 20 marca 2010 (str 2)
  • Adam Koseski, Przyszłość uczelni niepaństwowych trudno przewidzieć  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Trzeba generałów … (str 4)
  • wydarzenia: Marian Nowy: Ostatnia dekada  oraz Portrety pisane ekslibrisami (str 5)