23

  • Andrzej Zoll, Czy ratyfikować „Konwencję Bioetyczną”?  (str 1)
  • Jerzy Niewodniczański, Renesans energetyki jądrowej?  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Mierzą szanse i aspiracje  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
  • Andrzej Szczeklik, O stylu naukowym
  • Świat Andrzeja Mleczki