19

19 List do Czytelników PAUzy Akademickiej  od Redakcji  (str 1) Mieczysław Mąkosza– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2) Zdzisław Pietrzyk, Badania „Berlinki”  (str 3), dok. (str 4) Andrzej Kobos, Nagroda im. Wereszyckiego i Felczaka  (str 5) zaPAU: Kryzys już był… (str 6)