Miesiąc: grudzień 2008

19

19 List do Czytelników PAUzy Akademickiej  od Redakcji  (str 1) Mieczysław Mąkosza– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2) Zdzisław Pietrzyk, Badania „Berlinki”  (str 3), dok. (str 4) Andrzej Kobos, Nagroda im. Wereszyckiego i Felczaka  (str 5) zaPAU: Kryzys już był… (str 6)

17/18

17/18 Ks. Kazimierz Panuś, Najstarsze polskie kazania(str 2) Jan Woleński– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) Jerzy Danielewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 4) Ramon Llull, Retoryka dialogu  (str 4) Ryszard Laskowski, List o Uwagach o rozprawach doktorskich(przedstawionych przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów)  (str …

17/18 Read More »

16

16 Marek Sanak, Nagroda Nobla 2008 w medycynie / fizjologii (str 1), dok. (str 2) Józef Smak – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2) Andrzej Wiktor – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) Wiesław Pleśniak– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) Jerzy Vetulani, Czy zło tkwi …

16 Read More »

15

15 Tekst Uchwały Walnego Zgromadzenia PAU podjętej dn. 22 listopada 2008  (str 1) Janusz S. Gruchała, O potrzebie wydawania  (str 1), dok. (str 2) Kazimierz Ostrowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2) Jan Albrecht – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) Edmund Przegaliński– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach …

15 Read More »