17/18

17/18 Ks. Kazimierz Panuś, Najstarsze polskie kazania(str 2) Jan Woleński– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) Jerzy Danielewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 4) Ramon Llull, Retoryka dialogu  (str 4) Ryszard Laskowski, List o Uwagach o rozprawach doktorskich(przedstawionych przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów)  (str …

17/18 Read More »